B-2 Råtomt

  • Vei, vann, strøm og avløp frem til tomtegrensen.
  • 2 lekeplasser til barn i alle alder.
  • Rolig område ligger i enden av veien, ingen gjennomgangstrafikk.
  • Kun 10 min med bil til kommunesenteret Sistranda.
  • Turløype starter rett utenfor døra.
  • Aktivt grendelag som skaper aktivitet i grenda.
  • Småbåtforening som bygger båtplasser og har eget klubbhus.

Tomtestørrelser

Det er ikke gjennomført kartforretning for de tomtene som er oppgitt med ca. areal. Disse arealene kan derfor være befestet med feil.

Øvrige omkostninger som dekkes av kjøper

  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum.
  • Tinglysningsgebyr skjøte / pantedokument(er).
  • Oppmåling / matrikkelbrev.

Dokumenter

Planbeskrivelse del 2


Reguleringsplan del 2


Situasjonsplan del 2